Ethiopians' Citizen Democratic Union•Union Citoyenne Démocratique des Éthiopiens Wazéma System•Wazéma Système
Awdeqelem text processor•traitement de text Awdeqelem DOWNLOAD
Ethiopians' Citizen Democratic Union•Union Citoyenne Démocratique des Éthiopiens
slttunhzbnna
yeqalat metergwemiya

የቃላት፡መተርጐሚያ።

(PDF)

 

ዐጪር፡ግስ (ዐማርኛ)

ፍች

short glossary (English)

bref lossaire (français)

አህጉር

(ኹለት)፡ሀገሮች

(two) countries

(deux) pays

አህጉራት

(ብዙ)፡ሀገሮች

(many) countries

(plusieurs) pays

አህጉራዊ

ወለ፡አህጉራዊ

በይነ፡አህጉራዊ

international

international

አህጉራዊ፡የገንዘብ፡ቋት፡(አ.ገ.ቋ.)

የዓለም፡ባንክ፡ዘርፍ፡ድርጅት

International Monetary Fund (I.M.F.)

Fond Monétaire International (F.M.I.)

አገዛዝ

ግዛት

government

gouvernement

እግዚእ

ገዢ

sovereign

souverain

እግዚእና

ገዢነት

sovereignty

souveraineté

እውን

 

real, fact

réel, fait

እውነት

እውንነት

reality

réalité

አካባቢ

 

environment

environnement

አምሳያ

ምስያ

synonym

synonyme

አንድያ

አንድ፡ብቻ

unique, sole

unique, seul

እንሻ

ማነስ፥ መዶግዶግ

decrease

réduction

አስኳል

ውስጣውስጥ

core

noyau

ብውሕና

 

diplomacy

diplomatie

በቀርታ

 

exception

exception

በሐረ

መደረ፥ሰፋ፥ተንጣለለ።

expand

s'étendre

ብሔር

ምድር፡(ሲወ፟ሰ፟ን)/

ስፋት፣ዓለም

territory / universe

territoire / univers

ብሔራዊ

የምድር)

territorial

territorial

ብሔራዊ

ዓለም፡ዐቀፍ

universal

universel

ብሔራዊ፡መረጣ

የጾታ፣የኑሮ፡ደረጃ፣ወዘተ.፡ልዩነት፡የማይደረግበት፡ምርጫ

universal suffrage

suffrage universel

ብቸ፡ሥሉጥ

ብቸ፡ገዥ

autocrat

autocrate

ጋዝ 

ንዛዥ

gas

gaz

ግዛት

አገዛዝ

government

gouvernement

ግለኛ

ባለግል፥ሰው

individual (n.)

individu (n.)

ግንኝት

ግንኙነት

connection

connexion

ግዑዝ

ያልወገነ፥ ገለልተኛ

neutral

neutre

ግዑዝነት

አለመወገን

neutrality

neutralité

ግጽው

ሥዕል፥ ግጻዌ

figure

figure

ግጽው

ልቅ፟ም

figure, statistics

figure, statistiques

 

 

 

 

ጎሳ

ነገድ

tribe

tribu

ጕልበት

ኀይል

energy

énergie

ድበ፟ላ

ድባ፟ሌ፥ ደባ፟ል፡አድርጎ፡የሚይዝ፡ሥርዐት

federation

fédération

ደባ፟ይ

በደባ፟ልነት፡የሚያሳድር

federal

fédéral

ድባሌ

ድበ፟ላ፥ ደባ፟ል፡አድርጎ፡የሚይዝ፡ሥርዐት

federation

fédération

ተዳባይ

 

con-federal

confédéral

ተዳብሎ

 

confederation

confédération

ደፈር

 

highest point

point culminant

ደረጃ

 

degree

degré

ድርስ

 

event

événement

ሀገራዊ፡(ቅጽል)

የሀገር፡

citizen

citoyen

ሀገራዊ፡(ስም)

ባለቤት፣ባላገር፡(በዓለ፡ሀገር)፣ዐማራ

citizen

citoyen

ሀገራዊ፡ሒሳብ

 

national accounts

comptes nationaux

ሀገራዊ፡ሒሳብ፡አያያዝ

 

national accounting

comptabilité nationale

ወገዳ

የማስወገድ፡ድርጊት

purge

purge

ወጀድ

ዐጸድ፣ ግቢ

park

parc

ወገብጌ

 

equator

équateur

ውልደት

ትውልድ

nation

nation

ውርኝት

ለፈፋ

broadcast

diffusion

ዜነኛ

"ጋዜጠኛ"

journalist

journaliste

ዞግ፡(ዘውግ)

 

clan

clan

ተንዣባቢ

እንደ፡ምድር፡በፀሓይ፡ዙሪያ፡የሚንዣበብ።

planet

planète

ሐጋጊ

ሐጋጊ፡ሥልጣን

legislative

législatif

ሐራ

 

independent / free

indépendant / libre

ኅዋ

 

space

espace

ኀይል

 

power

puissance

ኀይል

 

force

force

ኅሊ

 

idea

idée

የሀገር፡ውስጥ፡ጠቅላላ፡ምርት፡(ሀ.ው.ጠ.ም.)

 

gross domestic product (G.D.P.)

produit intérieur brut (P.I.B.)

የሀገር፡ውስጥ፡ጠቅላላ፡ምርት፡በነፍስ-ወከፍ

 

gross domestic product (G.D.P.) per capita

produit intérieur brut (P.I.B.) par habitant

ጠረየ

 

economize

économiser

ጥሪት

ሀብት

wealth

richesse

ጥርየተኛ

የጥርየትኛ፡ባለሟያ

economist

économiste

ጥርየት

 

economy

économie

ይዘት

ይዘታ

régime

régime

ክሂሎት

ክሂል፥ ችሎት

potential

potentiel

ከዋኝ

 

constituent

constituant

ከዋኝ፡ጉባኤ

 

constituent assembly

assemblée constituante

ክዋኔ

ሕገ፡መንግሥት

constitution

constitution

ክዋኒት

ሐውልት

obelisk

obélisque

ኪ.ማ.

ኪሎሜትር፡ማእዘን

km²

km²

ኪን

 

technique

technique

ኪነት

 

technology

technologie

ካልኢት

የጊዜ፡መለኪያ፤ 60፡ካልኢት፡1፡ደቂቃ፡ይኾናል

second

seconde

ክፍለ፡ጥርየት

 

economic sector

secteur économique

ክፍለት

አከፋፈል፣ አለያየት

partition

partition

ኹለትዮ፡ንምራ

የኹለት፡ቤት፡አኃዝ፡(0፣1)

binary digit

chiffre binaire

ኹነት / ኩነት

መንግሥት፥የተከወነ፣ክዋኔ፡ያለ፟ው

State

État

ልማት

ብልጽግና

development

développement

ልዕልና

የበላይነት

supremacy

suprématie

ልቅ፟ም

የአኃዝም፡ኾነ፡የማንኛውም፡መረጃ፡ልቅ፟ም

data

données

ምእትያ

ምእት፡ዓመት

century

siècle

መባሕት

 

diplomat

diplomate

መባሕታዊ

 

diplomatic

diplomatique

መግበር

መሣሪያ

tool

outil

መደብ

መነሻ

base

base

መደብ-ዓመት

መነሻ፡ዓመት

base year

année de base

ምድራስ

 

university

université

መዜንው

 

news media

médium d'information

ምሕዋር

መንገድ፣ መኼጃ

circuit

circuit

ምንሃብ

የመሥሪያ፡ቦታውና፡ሥርዐቱ፥ "ፋብሪቃ"

industry

industrie

ምንሃባዊ፡ወጀድ

የምንሃብ፡ተቋማት፡ሰፈር

industrial park

parc industriel

መነሻ

 

starting point

point de départ

መነሻ

 

paragraph

paragraphe

መረብ

 

network

réseau

መርበቢያ

 

web site

site internet

መርበብት

 

internet

internet

መርሐ፡ሰሜን

 

compass

boussole

ማወራኛ

መልፈፊያ፣ማገናኛ

media

média

ምሕቃፍ

ማቀፊያ

framework

cadre, structure

ምኅዳር

 

ecosystem

écosystème

መጥሪ/መጥሪት

ጠራዪ/ት

economic agent

agent économique

መጥሪት

 

capital

capital

ምጥራይ

የጥርየት፡ሥርዐት

economic system

système économique

መሳ፟ሊያ

 

software

logiciel

ማስሊያ

 

computer

ordinateur

ሟሸሻ

የዋጋ፡ሟሸሻ

deflation

déflation

ማሟሸሻ

 

deflator

déflateur

ነጂ-አልቦ

 

driver-less

sans-conducteur

ንዛዥ

ጋዝ፣የእንፋሎት፡ዐይነት

gas

gaz

ነኰርኳር

መገለባበጥ፥መለዋወጥ፤የሥርዐት፡ለውጥ።

revolution

révolution

ንረት

የዋጋ፡ንረት

inflation

inflation

ሥልጡን

ሥሉጥ

democrat

démocrate

ሥሉጥ

ሥልጡን

civil, civic

civil, civique

ሥሉጥ፡ማኅበር

ሥልጡን፡ማኅበር

civil society

société civile

ሥልጡንሕዝባዊ

የሥልጡን፡ሕዝብ

democratic

démocratique

ሥልጡንሕዝብና

ሥልጡንሕዝብነት

democracy

démocratie

ሥርዐተ፡ፀሓይ

ፀሓይና፡ዘጠኙ፡ተንዣባቢዎች፡አንድጋ

solar system

système solaire

ዑደት

ዙር

orbit

orbite

ዐማራ

ዐም፡ሐራ፥ነጻ፡ሕዝብ፥የኢትዮጵያ፡ሕዝብ

Ethiopian citizenry

ensemble des citoyens éthiopiens

ዐማራ

ሀገራዊ

citizen

citoyen

ዐምሐራ

ዐማራ

citizen

citoyen

ፈጻሚ

ፈጻሚ፡ሥልጣን

executive

exécutif

ፈታሒ

ፈታሒ፡ሥልጣን

judiciary

judiciaire

ፍልቅ

የፈለቀ

 

 

ፍልቅ

ሥንጥቅ

 

 

ፍልቅ፡ሸለቆ

ሥንጥቅ፡ሸለቆ

Rift Valley

Vallée du Rift

ቀረባ

አቀራረብ፥ስልት

approach

approche

ርትዓዊ፡ኹነት

የርትዕ፡መንግሥት

State of Right

État de droit

ስሕበት

ስበት

gravity

pesanteur

ስያስ

ዘዴ

policy

politique

ስያሳ

ሥነ፡ግዛት፥"ፖለቲካ"

politics

politique

ስያሳዊ

የስያስ፡ወይም፡የስያሳ

political (adj.)

politique (adj.)

ስያስኛ

ነገረ፡ስያሳ

political science

science politique

ስያሰኛ

የነገረ፡ስያሳ፡አጥኚ

political scientist

politologue

ስያሰኛ

የስያሳ፡ሰው

politician

politicien

የአንከርት፡ስልክ፡ኪነት

 

mobile phone technology

technologie de téléphonie mobile

ሽቦ-አልቦ

ሽቦ-አልባ

ነፋስ፡ስልክ፥ አለሽቦ፡የሚተላለፍ፡መልክት

wireless

sans fil

ተገቢነት

ሕጋዊነት

legitimacy

légitimité

የሥልጣን፡ተገቢነት

የሥልጣን፡ሕጋዊነት

legitimacy of power

légitimité du pouvoir

ትውፊት

ልማድ፥ባህል

tradition

tradition

ችርቻሮ፡ዋጋ፡ቋም

የገበያ፡ዋጋ፡መጠቈሚያ

retail price index

indice des prix à la consommation

 

ዐውደ፡ቀለም፡የጽሑፍ፡ማምረቻ፡ዐዲሱ፡ክለሳ፡(ክ.1.3)።
The latest version (v.1.3) of AwdeQelem text processor.
La dernière version (v.1.3) du traitement de texte AwdeQelem.

© የኢትዮጵያውያን፡ሀገራዊ፡ሥልጡንሕዝባዊ፡አንድነት፡(ኢ.ሀ.ሥ.አ.)፥2008-2015፡ዓ.ም.።